Cloud VPS KVM

Cloud 1G

Cloud SSD 20 GB
RAM 1 GB
CPU 1 vCore
Hệ điều hành Linux
Network 100M Share

Cloud 2G 8 Available

Cloud SSD 50 GB
RAM 2 GB
CPU 2 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Network 100M Share

Cloud 3G

Cloud SSD 50 GB
RAM 3 GB
CPU 2 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Network 100M Share

Cloud 4G

Cloud SSD 80 GB
RAM 4 GB
CPU 3 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Network 100M Share

Cloud 6G

Cloud SSD 100 GB
RAM 6 GB
CPU 4 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Network 100M Share